ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅓ (สระ ออ)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅓ (สระ ออ) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวสระ ออสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัวㅓ (สระ ออ) กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅓ (สระ ออ)

ㅓ

어디 (ออ-ดี)

หมายถึง : ที่ไหน

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(ยอ)

(โอ)

(โย)

(อู)

(ยู)

(อือ)

Home
Vocab
Blog