ภาษาเกาหลี (한국어)

มาเริ่มเรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองให้เข้าใจภาษาและวัฒณธรรมต่าง ๆ ของประเทศเกาหลี
KoreanLanguage.blog มีคำศัพท์ให้ฝึกเรียน แบบฝึกเขียนแบบออนไลน์ และบทความที่น่าสนใจ รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ

ภาษาเกาหลี ฝึกเขียนด้วนตนเอง รองรับมือถือ แท็บเล็ต และเดสท็อป

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี

มาเริ่มต้นฝึกเขียนตามเส้นประ อักษรเกาหลีทั้ง 40 ตัว (พยัญชนะ 19 ตัว และสระ 21 ตัว)


บทความแนะนำ

เว็บไซต์ Koreanlanguage.blog เราได้จัดทำบทความเกี่ยวกับภาษาเกาหลี เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ศึกษาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เป็นการเสริมความรู้ สามารถเลือกอ่านบทความที่น่าสนใจได้ที่นี่วิธีการฝึกภาษาเกาหลีเบื้องต้น

Time needed: 30 days

วิธีการฝึกภาษาเกาหลีเบื้องต้น เคล็ดไม่ลับสำหรับวิธีการเรียนรู้ภาษาให้เก่ง จากคนที่พูดไม่ได้เลยจนสามารถอ่านออกเขียนได้ และพูดสื่อสารได้ นั้นทำได้ไม่ยาก เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจน เราได้สรุปขึ้นตอนมาให้เพื่อน ๆ ดังนี้ (แต่ละคนอาจจะเหมาะสมไม่เหมือนกัน)

 • ฝึกเรียนตัวอักษรเกาหลี หรือ ฮันกึน

  วิธีการเริ่มต้นเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไหน ๆ ก็แล้วแต่ เราจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้ตัวอักษรของภาษานั้น ๆ ก่อนเสมอ หากเราต้องการฝึกให้ตัวเองอ่านออกเขียนได้ ก็จะต้องเริ่มจากการเรียนตัวอักษรนี่แหละ และอักษรเกาหลีนั้นเป็นอะไรที่เรียนรู้ได้ง่ายมาก ๆ เพราะเป็นอักษรที่เขียนเลียนแบบการออกเสียงของธรรมชาติ ถ้าเราเริ่มศึกษาจะรู้ว่ามีอักษรทั้งหมดแค่ 24 ตัว แบ่งเป็นพยัญชนะ 14 ตัว และสระ 10 ตัวเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับภาษาอื่น ๆ (แต่เมื่อนำมาประสมกัน จะมีพยัญชนะ และสระประสม รวมทั้งหมด 40 ตัวอักษร)
  เพื่อน ๆ สามารถเริ่มต้นฝึกเรียนตัวอักษรเกาหลี ฝึกเขียนตามเส้นประ ไปพร้อม ๆ กันได้ที่ “อักษรเกาหลี 40 ตัว ฝึกเขียนตามเส้นประฝึกเรียนเกาหลี ฮันกึน

 • ฝึกคำศัพท์ง่าย ๆ เช่น วัน เดือน สี และการนับเลข

  แน่นอนว่าการเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็ต้องเริ่มจากเรื่องง่าย ๆ ก่อน เพราะฉะนั้นการเริ่มด้วยการฝึกจำคำศัพท์ง่าย ๆ เช่นการนับเลข ท่องวันทั้งหมดในสัปดาห์ ท่องชื่อเดือนทั้ง 12 เดือน หรือการรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับสีต่าง ๆ นั้นจะปูพื้นฐานให้เราเก่งขึ้นไปได้

 • ฝึกประโยคสนทนาเบื้องต้น , วลีสั้น ๆ ที่มักใช้ในชีวิตประจำวัน

  หลังจากที่ได้คำศัพท์พื้นฐาน เราก็เริ่มฝึกเป็นวลีที่ยาวขึ้น ฝึกการพูดประโยคสนทนาเบื้องต้น ที่มักพบเจอในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การสวัสดีทักทาย เป็นต้น

 • เรียนรู้ระดับความสุภาพของภาษา

  ภาษาแต่ละภาษามีระดับความสุภาพแตกต่างกันไป ในภาษาเกาหลีก็เช่นเดียวกัน เราจะต้องเริ่มฝึกทำความเข้าใจว่ามีระดับความสุภาพแบบไหนบ้าง จะได้ใช้คำ ใช้วลี และใช้ประโยคให้ถูกต้องกับกาลเทศะนั่นเอง ซึ่งระดับของความสุภาพจะแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับคือ ไม่เป็นทางการ , ทั่วไป และ ระดับที่เป็นทางการ

 • เรียนรู้การใช้ไวยากรณ์ของภาษาเบื้องต้น

  แต่ละภาษานั้นมีโครงสร้างประโยคหรือไวยากรณ์ของภาษาไม่เหมือนกัน เราจะต้องทำความเข้าใจธรรมชาติของภาษานั้น ๆ เพื่อให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง ความหมายไม่ผิดเพี้ยน อย่างเช่นการเรียงลำดับประโยค จะลำดับเป็น ประธาน+กรรม+กริยา (ประโยคจะลงท้ายด้วยกริยาเสมอ เป็นต้น)

 • การฝึกออกเสียง

  เมื่อเราได้เรียนรู้ทฤษฎีมาหลายข้อแล้ว แต่ว่ายอมฝึกปฏิบัติด้วยการฝึกพูด ฝึกออกเสียง ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จกับการเรียนรู้ภาษา เพราะฉะนั้นจะต้องพยายามฝึกออกเสียงให้มาก ๆ ซึ่งในเว็บไซต์ KoreanLanguage.blog ของเรา ในฐานข้อมูลคำศัพท์แต่ละคำก็มีปุ่มกดฟังเสียงเพื่อให้เพื่อน ๆ ได้กดฟังและฝึกออกเสียงตามได้อีกด้วย สามารถเข้าไปค้นหาคำศัพท์และฝึกออกเสียงได้ที่ คำศัพท์ภาษาเกาหลี

 • ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น !

  ข้อสุดท้ายนี้สำคัญมาก ๆ เป็นข้อที่ต้องทำเลยก็ว่าได้ เพราะถ้าหากเราไม่มีความมุ่งมั่นความพยายาม มัวแต่ขี้เกียจฝึกฝน ก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จในการฝึกภาษาได้ เพราะฉะนั้น “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” สู้ ๆ น๊า


ภาษาเกาหลี (한국어 หรือ 조선말, ดูในส่วนชื่อ) เป็นภาษาที่ส่วนใหญ่พูดในประเทศเกาหลีใต้และประเทศเกาหลีเหนือ ซึ่งใช้เป็นภาษาราชการ และมีคนชนเผ่าเกาหลีที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนพูดโดยทั่วไป (ในจังหวัดปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหยียนเปียน มณฑลจี๋หลิน ซึ่งมีพรมแดนติดกับเกาหลีเหนือ) ทั่วโลกมีคนพูด 78 ล้านคน รวมถึงกลุ่มคนในอดีตสหภาพโซเวียต สหรัฐ แคนาดา บราซิล ญี่ปุ่น และเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็มีผู้พูดในฟิลิปปินส์ด้วย การจัดตระกูลของภาษาเกาหลีไม่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป แต่คนส่วนมากมักจะถือเป็นภาษาเอกเทศ นักภาษาศาสตร์บางคนได้จัดกลุ่มให้อยู่ในตระกูลภาษาอัลไตอิกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากภาษานี้มีวจีวิภาคแบบภาษาคำติดต่อ ส่วนวากยสัมพันธ์หรือโครงสร้างประโยคนั้น เป็นแบบประธาน-กรรม-กริยา (SOV)

อักษรเกาหลี เรียกว่าอักษรฮันกึล ใช้แทนเสียงของแต่ละพยางค์ นอกจากนี้ใช้ยังตัวอักขระแบบจีนเรียกว่าอักษรฮันจา ในการเขียนด้วย ในขณะที่คำศัพท์ที่ใช้กันส่วนใหญ่เป็นคำเกาหลีแท้ โดยที่มีคำศัพท์มากกว่า 50% มาจากภาษาจีนทั้งทางตรงและทางอ้อม

Home
Vocab
Blog