กระจก (유리)

กระจก ภาษาเกาหลี 유리

ตัวอย่าง : 유리는 깨지기가 쉽다 (ยู-ริ-นึน เก-จี-กี-กา ชวิบ-ตะ) – กระจกแตกง่าย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog