อักษรเกาหลี 40 ตัว ฝึกเขียนตามเส้นประ

แบบฝึกหัด ฝึกเขียนอักษรเกาหลี 40 ตัว แบบออนไลน์ สำหรับผู้เริ่มต้น เขียนตามเส้นประ ฝึกเขียนได้ทุกที่ทุกเวลา

อักษรเกาหลี มีทั้งหมด 40 ตัว แบ่งออกเป็นพยัญชนะ 19 ตัว และ สระ 21 เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาเกาหลีที่ต้องการทำความเข้าใจและรู้จักกับอักษรภาษาเกาหลีทั้งหมด นอกจากนี้เรายังสามารถฝึกเขียนอักษรภาษาเกาหลีตามเส้นประที่ทางทีมงาน Korean Language Blog ได้เตรียมไว้ให้ โดยทำการคลิกที่ตัวอักษรที่ต้องการ เพื่อไปยังหน้าฝึกเขียนออนไลน์

อักษรเกาหลี แบ่งเป็นพยัญชนะ 19 ตัว

พยัญชนะในภาษาเกาหลีมีทั้งหมด 19 ตัว โดยแบ่งเป็นพยัญชนะเดี่ยว 14 ตัว และพยัญชนะซ้อนอีก 5 ตัว ดังนี้

(คียอก)

ค,ก

(นีอึน)

(ทีกึด)

ท,ด

(รีอึน)

ร (ล เสียงตัวสะกด)

(มีอึม)

(พีอึบ)

พ,บ

(ชีอด)

ซ (ช เมื่อเจอสระㅣ,ㅑ,ㅕ,ㅛ,ㅠ,ㅟ)

(อีอึง)

ออกเสียงตามสระ

(ชีอึจ)

ช,จ

(คี่อึก)

ค เสียงหนัก = ค่

(ที่อึด)

ท เสียงหนัก = ท่

(พี่อึบ)

พ เสียงหนัก = พ่

(ชี่อึช)

ช เสียงหนัก = ช่

(ฮีอึด)

(ซังคียอก)

ก้

(ซังทีกึด)

ต้

(ซังพีอึบ)

ป้

(ซังชีอด)

ซ้ (ถ้าเจอสระㅣ= ช้)

(ซังชีอึจ)

จ้

อักษรเกาหลี สระภาษาเกาหลี 21 ตัว

สระในภาษาเกาหลีมีทั้งหมด 21 โดยแบ่งเป็นสระเดี่ยว 10 ตัว และสระประสม 11 ตัว ดังนี้

(อา)

(ยา)

(ออ)

(ยอ)

(โอ)

(โย)

(อู)

(ยู)

(อือ)

(อี)

(แอ)

(แย)

(เอ)

(เย)

(วา)

(แว)

(เว “เกาหลีแท้”)

(วอ)

(เว “อังกฤษ”)

(วี)

(อึย)

การออกเสียงสระ 의 แต่ละเสียง มีข้อกำหนดดังนี้

1.เมื่ออยู่พยางค์แรกจะออกเสียง อึย เช่น

  • 의사 (อึย-ซา) = แพทย์
  • 의원 (อึย-วอน) = คลินิก

2.เมื่อไม่ได้พยางค์แรกของคำ จะออกเสียง อี เช่น

  • 회의 (ฮเว-อี) = การประชุม

3.กรณีที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ ที่แปลว่า ของ 의 จะออกเสียงเป็น เอ เช่น

  • 아빠의 선물 (อา-ป้า-เอ ซอน-มุล) = ของขวัญของพ่อ
  • 친구의 편지 (ชิ่น-กู-เอ พย่อน จี) = จดหมายของเพื่อน
อักษรเกาหลี สำหรับฝึกเขียนภาษาเกาหลีตามเส้นประ
อักษรเกาหลี เพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีตามเส้นประ
Home
Vocab
Blog