เอว (허리)

เอว ภาษาเกาหลี 허리

ตัวอย่าง : 허리가 가늘다 (ฮอ-ริ-กา คา-นึล-ดา) – เอวบาง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog