ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅐ (สระ แอ)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅐ (สระ แอ) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวสระ แอสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัวㅐ (สระ แอ) กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅐ (สระ แอ)

ㅐ

해열세 (แฮ-ยอล-เช)

หมายถึง : ยาลดไข้

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(แย)

(เอ)

(เย)

(วา)

(แว)

(เว “เกาหลีแท้”)

Home
Vocab
Blog