เรียน (배우다, 공부하다)

เรียน ภาษาเกาหลี 배우다, 공부하다

ตัวอย่าง : 한국어를 배우다 (ฮัน-กุ-กอ-รึล เพ-อู-ดา) – เรียนภาษาเกาหลี

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog