ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅔ (สระ เอ)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅔ (สระ เอ) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวสระ เอสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัวㅔ (สระ เอ) กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅔ (สระ เอ)

ㅔ

케이트 (เค่-อี-ทื่อ)

หมายถึง : เค้ก

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(เย)

(วา)

(แว)

(เว “เกาหลีแท้”)

(วอ)

(เว “อังกฤษ”)

Home
Vocab
Blog