คลังเก็บ คำศัพท์ภาษาเกาหลี

รวมคำศัพท์ภาษาเกาหลี (Korean Language , 한국어) แปลภาษาเกาหลี พจนานุกรม Doctionary Online ไทย – เกาหลี มีประโยคตัวอย่างและตัวอย่างคำศัพท์เพื่อให้เข้าใจง่ายมากขึ้น

ร่ม (우산)

ร่ม ภาษาเกาหลี 우산 อ่านว่า อู-ซัน

ขนม (과자)

ขนม ภาษาเกาหลี 과자 อ่านว่า ควา-จา

พายุ (폭풍)

พายุ ภาษาเกาหลี 폭풍 อ่านว่า พ่ก-พุ่ง
Home
Vocab
Blog