คลังเก็บ คำศัพท์ภาษาเกาหลี

รวมคำศัพท์ภาษาเกาหลี (Korean Language , 한국어) แปลภาษาเกาหลี พจนานุกรม Doctionary Online ไทย – เกาหลี มีประโยคตัวอย่างและตัวอย่างคำศัพท์เพื่อให้เข้าใจง่ายมากขึ้น

เรา (우리)

เรา ภาษาเกาหลี 우리 อ่านว่า อู-รี
Home
Vocab
Blog