คลังเก็บ คำศัพท์ภาษาเกาหลี

รวมคำศัพท์ภาษาเกาหลี (Korean Language , 한국어) แปลภาษาเกาหลี พจนานุกรม Doctionary Online ไทย – เกาหลี มีประโยคตัวอย่างและตัวอย่างคำศัพท์เพื่อให้เข้าใจง่ายมากขึ้น

ใคร (누구)

ใคร ภาษาเกาหลี 누구 อ่านว่า นู-กู

พาสปอร์ต (여권)

พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ภาษาเกาหลี 여권 อ่านว่า ยอ-กวอน
Home
Vocab
Blog