ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅣ (สระ อี)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅣ (สระ อี) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวสระ อีสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัวㅣ (สระ อี) กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅣ (สระ อี)

ㅣ

치과 (ชี่-กวา)

หมายถึง : แผนกฟัน

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(แอ)

(แย)

(เอ)

(เย)

(วา)

(แว)

Home
Vocab
Blog