ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅡ (สระ อือ)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅡ (สระ อือ) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวสระ อือสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㅡ (สระ อือ) กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅡ (สระ อือ)

ㅡ

그림 (คือ-ริม)

หมายถึง : รูปภาพ

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(อี)

(แอ)

(แย)

(เอ)

(เย)

(วา)

Home
Vocab
Blog