ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅠ (สระ ยู)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅠ (สระ ยู) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวสระ ยูสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㅠ (สระ ยู) กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅠ (สระ ยู)

ㅠ

휴지 (ฮยู-จี)

หมายถึง : กระดาษทิชชู่

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(อือ)

(อี)

(แอ)

(แย)

(เอ)

(เย)

Home
Vocab
Blog