ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅜ (สระ อู)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅜ (สระ อู) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวสระ อูสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㅜ (สระ อู) กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅜ (สระ อู)

ㅜ

부모 (พู-โม)

หมายถึง : พ่อแม่

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(ยู)

(อือ)

(อี)

(แอ)

(แย)

(เอ)

Home
Vocab
Blog