ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅒ (สระ แย)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅒ (สระ แย) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวสระ แยสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัวㅒ (สระ แย) กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅒ (สระ แย)

ㅒ

(สระ แย)

ตัวอย่างการออกเสียง เช่น

걔 อ่านว่า คแย

냬 อ่านว่า นแย

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(เอ)

(เย)

(วา)

(แว)

(เว “เกาหลีแท้”)

(วอ)

Home
Vocab
Blog