ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅏ (สระ อา)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅏ (สระ อา) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวสระ อาสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัวㅏ (สระ อา) กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅏ (สระ อา)

ㅏ

마리 (มา-รี)

หมายถึง : ตัว

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(ยา)

(ออ)

(ยอ)

(โอ)

(โย)

(อู)

Home
Vocab
Blog