ต้นไม้ (나무)

ต้นไม้ ภาษาเกาหลี 나무

ตัวอย่าง : 나무를 심다 (นา-มู-รึล ชิม-ดา) – ปลูกต้นไม้

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog