ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅋ (คี่อึก)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅋ (คี่อึก) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวคี่อึกสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㅋ (คี่อึก) แทนตัวอักษร ค เสียงหนัก = ค่ กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅋ (คี่อึก)

커피 (ค่อ-พี่)

หมายถึง : กาแฟ

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(ที่อึด)

ท เสียงหนัก = ท่

(พี่อึบ)

พ เสียงหนัก = พ่

(ชี่อึช)

ช เสียงหนัก = ช่

(ฮีอึด)

(ซังคียอก)

ก้

(ซังทีกึด)

ต้

Home
Vocab
Blog