เปิด (열다, 켜다, 틀다)

เปิด ภาษาเกาหลี 열다, 켜다, 틀다

ตัวอย่าง : 불을 켜다, 전등을 켜다 (พุ-รึล คยอ-ดา, ชอน-ดือ-งึล คยอ-ดา) – เปิดไฟ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog