ไวยากรณ์ 기 때문에/때문에

ไวยากรณ์기 때문에/때문에

ไวยากรณ์ 기 때문에/때문에 (เพราะ…)

ไวยากรณ์기 때문에/때문에 ใช้แสดงสาเหตุหรือเหตุผล มักใช้กับรูปแบบทางการ หรือใช้กับภาษาเขียนมากกว่าพูด มักจะมีความหมายในเชิงลบและบ่งบอกถึงการโทษคนอื่น
Home
Vocab
Blog