โครงสร้าง지 못하다

ไวยากรณ์ 못/지 못하다 (ไม่สามารถ...)

ไวยากรณ์ 못/지 못하다 (ไม่สามารถ…)

ไวยากรณ์ 못 จะอยู่ระหว่างกรรมและคำกริยา ส่วนไวยากรณ์ 지 못하다 จะอยู่หลังคำกริยา (ตัด 다 ทิ้งแล้วเติม 지 못하다 ได้เลย)
Home
Vocab
Blog