โครงสร้าง기 전에

ไวยากรณ์ 기 전에전에 (ก่อนจะ...ก่อน)

ไวยากรณ์ 기 전에/전에 (ก่อนจะ…/ก่อน)

ไวยากรณ์ 기 전에/전에 (ก่อนจะ.../ก่อน) ใช้ในการแสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน หรือการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนอย่างอื่น ๆ มาจากคำว่า 전 แปลว่า "ก่อน"
Home
Vocab
Blog