โครงสร้าง고

ไวยากรณ์ 고/그리고 (และ)

ไวยากรณ์ 고/그리고 (และ)

ไวยากรณ์ 고/그리고 ใช้เพื่อเชื่อมสองประโยคที่มีความหมายในทางเดียวกันเข้าด้วยกัน หรือเชื่อมสองประโยคที่แสดงให้เห็นว่ามีการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตามมา
Home
Vocab
Blog