วิธีสังเกตไวยากรณ์ที่

ไวยากรณ์ 에:에서 (ที่…)

ไวยากรณ์ 에/에서 (ที่…)

ไวยากรณ์ในภาษาเกาหลีก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกับการอ่านโยงเสียง ถ้าไม่มีไวยากรณ์ ก็จะไม่สามารถสร้างประโยคขึ้นมาได้ ไวยากรณ์ 에/에서 มีความหมายว่า "ที่..."
Home
Vocab
Blog