ไวยากรณ์ 지 않다/안 (ไม่)

ไวยากรณ์ในภาษาเกาหลีก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกับการอ่านโยงเสียง เพราะถ้าไม่มีไวยากรณ์ ก็จะไม่สามารถสร้างประโยคขึ้นมาได้ ไวยากรณ์ 지 않다/안 มีความหมายว่า “ไม่” การใช้ไวยากรณ์ ไม่ ใช้ยังไงกันนะ ไปทำความรู้จักกับวิธีการใช้ไวยากรณ์ ไม่ ให้มากขึ้นกันเถอะค่ะ^^

지 않다 เป็นคำแสดงการปฏิเสธ แปลว่า ไม่…ใช้ในกรณีที่ประธานของประโยคไม่ต้องการกระทำกริยานั้นๆ โดยจะวางไว้หลังคำกริยาที่ต้องการปฏิเสธเสมอ

วิธีการใช้ไวยากรณ์ 지 않다

วิธีการใช้ไวยากรณ์ 지 않다 ใช้กับคำกริยาทุกคำ (ตัด 다 ทิ้งแล้วเติม 지 않다 ได้เลย)

โครงสร้าง

คำกริยา + 지 않다 (ต้องตามหลังคำกริยาที่ยังไม่ผันเท่านั้น)
โครงสร้าง지 않다

ตัวอย่าง :

일하 —> 일하지 않다 ไม่ทำงาน

마시 —> 마시지 않다 ไม่ดื่ม

—> 먹지 않다 ไม่กิน

한생을 한국어를 공부하지 않다. นักเรียนไม่เรียนภาษาเกาหลี

한국어는 어려지 않다. ภาษาเกาหลีไม่ยาก

저는 피곤하 않다. ฉันไม่เหนื่อย

동생은 밥을 먹지 않아요. น้องไม่กินข้าว

ใช้ในการแสดงการปฏิเสธที่ไม่ต้องการกระทำกริยานั้นๆ ใช้วางไว้หน้าคำกริยาทุกชนิด มักใช้กับคำกริยารูปสุภาพ

วิธีการใช้ไวยากรณ์

วิธีการใช้ไวยากรณ์ 안 ใช้กับคำกริยาทุกคำ ยกเว้น คำกริยา 이다 กริยาการกระทำที่ลงท้ายด้วย 하다 ให้วาง 안 ไว้หน้า 하다 เสมอ

โครงสร้าง

กรรม + 안 + คำกริยา
โครงสร้าง안

ตัวอย่าง :

저는 이세 술을 마셔요. ตอนนี้ฉันไม่ดื่มเหล้า

공부를 하다. ไม่เรียน

운동을 하다. ไม่ออกกำลังกาย

운전기사가 운전을 하다. คนขับรถไม่ขับรถ

지금은 청소를 하다. ตอนนี้ไม่ทำความสะอาด

เพื่อนๆ อย่าลืมนำไปฝึกแต่งประโยค และนำไปใช้ให้ถูกต้องกันด้วยนะคะ ถ้าอยากเรียนรู้ภาษาเกาหลีเพิ่มเติม เพื่อนๆสามารถเรียนรู้ได้ที่เว็บไซต์Koreanlanguage.blogได้เลยค่ะ

Home
Vocab
Blog