ไวยากรณ์ 아서/어서/해서(เพราะ…/…แล้วก็…)

ไวยากรณ์ในภาษาเกาหลีก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกับการอ่านโยงเสียง เพราะถ้าไม่มีไวยากรณ์ ก็จะไม่สามารถสร้างประโยคขึ้นมาได้ ไวยากรณ์ 아서/어서/해서 มีความหมายว่า “เพราะ…/…แล้วก็…” การใช้ไวยากรณ์เพราะ…/…แล้วก็… ใช้ยังไงกันนะ ไปทำความรู้จักกับวิธีการใช้ไวยากรณ์เพราะ…/…แล้วก็… ให้มากขึ้นกันเถอะค่ะ^^

ไวยากรณ์ 아서/어서/해서 (เพราะ…/…แล้วก็…) มีอยู่สองความหมาย ที่มีความแตกต่างกัน ดังนี้

ความหมายที่ 1 แล้ว , แล้วก็… , และ เป็นคำเชื่อมประโยค ใช้เชื่อมประโยค แสดงลำดับเหตุการณ์ เหตุการณ์แรกและเหตุการณ์หลังมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่

โครงสร้าง

ประโยคแรก + 아서/어서/해서 + ประโยคหลัง
โครงสร้างความหมายที่1

ความหมายที่ 2 เพราะว่า… เป็นคำเชื่อมประโยค ใช้ในการแสดงผล เมื่อใช้ 아서/어서/해서 ในการแสดงผลประโยคหลังมักจะเป็นประโยคบอกเล่าเหตุการณ์เท่านั้น

โครงสร้าง

ประโยคเหตุ + 아서/어서/해서 + ประโยคผล
โครงสร้างความหมายที่2

วิธีการใช้ไวยากรณ์ 아서/어서/해서

: คำกริยาที่พยางค์สุดท้ายเป็นสระ ㅗ หรือㅏให้เติม 아서

: คำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระนอกเหนือจากㅏ,ㅗ ให้เติม 어서

: คำกริยาที่ลงท้ายด้วย 하다 ให้เติม 해서

: สระไหนที่ผสมกันได้ ให้ผสม เช่น 오아서 —>

ตัวอย่าง :

김밥을 만들어서 친구에게 줘요.

แปลว่า ทำข้าวห่อสาหร่ายแล้วนำไปให้เพื่อน(เรียงลำดับเหตุการณ์)

비가 와서 학교에 못 가요.

แปลว่า เพราะฝนตกจึงไปโรงเรียนไม่ได้ค่ะ(แสดงเหตุผล)

신발을 벗어서 교실에 들어와요.

แปลว่า ถอดรองเท้าแล้วก็เข้าห้องเรียน

เพื่อน ๆ อย่าลืมนำไปฝึกแต่งประโยค และนำไปใช้ให้ถูกต้องกันด้วยนะคะ ถ้าอยากเรียนรู้ภาษาเกาหลี หรือไวยากรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อน ๆ สามารถเรียนรู้ได้ที่เว็บไซต์Koreanlanguage.blogได้เลยค่ะ

Home
Vocab
Blog