โครงสร้างประโยคภาษาเกาหลี

ทุกคนรู้หรือไม่ โครงสร้างประโยคของภาษาเกาหลี จะแตกต่างจากโครงสร้างประโยคของภาษาไทยเรานะคะ ภาษาไทยจะเรียงจาก ประธาน+กริยา+กรรม แต่โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาเกาหลีนั้นจะเรียงจาก ประธาน+กรรม+กริยา แต่เอ๊ะ!! ทำไมคำกริยาถึงมาอยู่หลังสุดของประโยคนะ? เรามาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันนะคะ

โครงสร้างประโยคภาษาเกาหลี

โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาเกาหลีประกอบด้วย ประธาน+กรรม+คำกริยา

1.ประธาน + คำกริยา เช่น 눈이 + 내려요. = หิมะตก

2.ประธาน + กรรม + คำกริยา เช่น 동생이 + 유리창을 + 딱아요 = น้องเช็ดหน้าต่าง

3.ประธาน + คำวิเศษณ์ + คำกริยา เช่น 날씨가 + 너무 + 추워요 = อากาศหนาวเกินไป

ประธาน

1.이,가 ใช้เป็นคำช่วยชี้ประธานของประโยค ซึ่งมีวิธีการเลือกใช้ ดังนี้

이 วางหลังประธานที่มีตัวสะกด เช่น 돈 부모님
가 วางหลังประธานที่ไม่มีตัวสะกด เช่น 친구 아버지
วิธีการใช้이,가

2.은,는 ใช้เป็นคำช่วยเน้นประธานของประโยค ซึ่งมีวิธีการเลือกใช้ ดังนี้

은 วางหลังประธานที่มีตัวสะกด เช่น 옷 부모님
는 วางหลังประธานที่ไม่มีตัวสะกด เช่น 친구 아빠
วิธีการใช้은,는
TIP ในการใช้คำว่า 저 และ 나 ซึ่งทั้ง 2 แปลว่า ฉัน,ผม
– 저는 ดิฉัน,กระผม (สุภาพ)
– 제가 ดิฉัน,กระผม (สุภาพ)
– 나는 ฉัน,ผม
– 내가 ฉัน,ผม
TIPในการใช้คำว่า 저 และ 나

กรรม

กรรม ได้แก่ คน สัตว์ สิ่งของ ในโครงสร้างประโยคภาษาเกาหลี สามารถสลับตำแหน่งกับประธานได้โดยที่ความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีคำชี้กรรม คือ 을,를

을 วางหลังกรรมที่มีตัวสะกด เช่น

밥을 (พา-บึล) ข้าว

무엇을 (มู-ออ-ซึล) อะไร

역을 (ยา-กึล) ยา

신문을 (ชิน-มู-นึล) หนังสือพิมพ์

옷을 (โอ-ซึล) เสื้อผ้า

술을 (ซู-รึล) เหล้า

를 วางหลังกรรมที่ไม่มีตัวสะกด เช่น

커피를 (ค่อ-พี่-รึล) กาแฟ

친구를 (ชิ่น-กู-รึล) เพื่อน

태국이를 (แท่-กู-กอ) ภาษาไทย

맨주를 (แมก-จู-รึล) เบียร์

비행기를 (พี-แฮง-กี-รึล) เครื่องบิน

노래를 (โน-แร-รึล) เพลง

สรุปโครงสร้างประโยค

สรุปโครงสร้างประโยคภาษาเกาหลี
สรุปโครงสร้างประโยคภาษาเกาหลี

เนื่องจากคำกริยาของภาษาเกาหลีมีรากศัพท์ จึงจำเป็นจะต้องมีการผันคำกริยา เพื่อนำคำกริยาไปใช้ในการสื่อสารต่าง ๆ

การผันกริยาในภาษาเกาหลีนั้นจะทำการผันกริยาตามระดับความสุภาพของภาษาเกาหลี สังเกตได้จากคำที่ต่อท้ายกับคำกริยาของประโยค โดยระดับความสุภาพของภาษาเกาหลีจะสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับใหญ่ ๆ ได้แก่

1.ระดับสุภาพสูงสุดหรือสุภาพแบบเป็นทางการ -ㅂ니다,습니다

2.ระดับสุภาพทั่วไป -아,어,여 요

3.ระดับกันเองหรือระดับไม่สุภาพ

โดยทั่วไปแล้ว คำกริยาจะเป็นคำที่มาจากรากศัพท์ ก่อนจะนำไปใช้งานต้องทำการตัดรากศัพท์ออกเสมอ ซึ่งรากศัพท์หรือรากกริยาที่กล่าวถึงคือคำว่า 다 เช่น 가다 หากจะนำไปใช้ต้องตัด 다 ทิ้ง เหลือเพียง 가

หลังจากที่เพื่อน ๆ ได้ศึกษาเรื่องโครงสร้างประโยคพื้นฐานของภาษาเกาหลีแล้ว อย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องกันด้วยนะคะ หากเพื่อน ๆ อยากศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการผันคำกริยาภาษาเกาหลีอย่างละเอียดคลิกลิ้งค์ได้เลยค่ะ^^

Home
Vocab
Blog