การผันกริยาภาษาเกาหลี

คำกริยาในภาษาเกาหลีมีรากศัพท์ จึงจำเป็นจะต้องมีการผันคำกริยาเพื่อแสดงรูปอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อที่จะนำคำกริยาไปใช้ในการสื่อสารต่าง ๆ วันนี้แอดเลยจะพาทุกคนมาเรียนรู้การผันคำกริยาภาษาเกาหลีด้วยกันค่ะ

1.ระดับสุภาพสูงสุดหรือสุภาพแบบเป็นทางการ -ㅂ니다,습니다

ระดับสุภาพสูงสุดหรือเป็นทางการ การลงท้ายแบบนี้จะใช้กับคนแปลกหน้า ใช้พูดต่อหน้าสาธารณชน การสัมภาษณ์งาน ใช้สนทนากับเจ้านาย กับคนที่เราเคารพ หรือกับลูกค้า

วิธีการใช้

-ㅂ니다 (พีอึบ นีดา) ใช้วางหลังคำกริยารากศัพท์ที่ไม่มีตัวสะกด
습니다 (ซึมนีดา) ใช้วางหลังคำกริยารากศัพท์ที่มีตัวสะกด
วิธีการใช้-ㅂ니다,습니다

1.1 การผันคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกดใช้ -ㅂ니다

การผันคำกริยาแบบ -ㅂ니다 (พีอึบ นีดา) จะใช้กับคำกริยารากศัพท์ที่ไม่มีตัวสะกดหรือมีตัวสะกดเป็น ㄹ(“ล” แม่กล) หลังจากตัด 다 ทิ้งแล้วให้เติม ㅂ니다 ต่อท้าย

—> 가 + ㅂ니다 = 갑니다

—> 사 + ㅂ니다 = 삽니다

—> 오 + ㅂ니다 = 옵니다

คำกริยาคำกริยาแท้เติม ㅂ니다 คำกริยาที่ผันแล้ว
오+ㅂ니다 옵니다
기다리기다리기다리+ㅂ니다 기다립니다
일하일하일하+ㅂ니다 일합니다
사+ㅂ니다 삽니다
ตัวอย่างการผันคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกดㅂ니다

1.2 การผันคำกริยาที่มีตัวสะกด 습니다

ใช้กับคำกริยารากศัพท์ที่มีตัวสะกด ยกเว้นตัวสะกด ㄹ(“ล” แม่กล) หลังจากตัด 다 ทิ้งแล้วให้เติม 습니다 ต่อท้ายได้เลย เช่น

คำกริยาแท้คำกริยารากศัพท์เติม 습니다คำกริยาที่ผันแล้ว
(กิน)먹+습니다먹습니다
(อ่าน)읽+습니다읽습니다
(วาง)놓+습니다놓습니다
(เดิน)걷+습니다걷습니다
ตัวอย่างการผันคำกริยาที่มีตัวสะกด습니다

1.3 การผันคำกริยาเป็นประโยคคำถาม ㅂ니까?/습니까?

เราสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนการลงท้ายจาก 다 ให้เป็น 까? เช่น

ประโยคบอกเล่าประโยคคำถามคำแปล
먹ㄱ습니다먹ㄱ습니까?กินไหมคะ/ครับ?
갑니다갑니까?ไปไหมคะ/ครับ?
좋습니다좋습니까?ดีไหมคะ/ครับ?
ตัวอย่างการผันคำกริยาเป็นประโยคคำถาม까?
2.ระดับสุภาพทั่วไป -아/어/여 요 (เกาหลีนิยมใช้ที่สุด)

การผันกริยาในระดับแบบสุภาพทั่วไปนั้น เป็นระดับการลงท้ายที่คนเกาหลีใช้บ่อยมากที่สุดในชีวิตประจำวัน โดยสามารถใช้ได้ทั้งเพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ฯ ล ฯ

การผันกริยาระดับสุภาพทั่วไปจะมีอยู่ 3 ข้อหลัก 6 ข้อพิเศษ

2.1 กริยาที่ลงท้ายด้วยสระ (ㅏ,ㅗ) + 아요

กรณีที่ 1 ตัด 다 แล้ว มีตัวสะกด

คำกริยาวิธีการผันคำกริยาผันแล้ว
높 + 아요높아요 (สูง)
살 + 이요살이요 (อยู่อาศัย,มีชีวิต)
좋 + 이요좋이요 (ดี,ชอบ)
받 + 이요받이요 (รับ,ได้รับ)
ตัวอย่างการผันคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระ (ㅏ,ㅗ)

กรณีที่ 2 ตัด 다 แล้ว ไม่มีตัวสะกด

– ตัด ㅇ ทิ้งได้เลย

– ถ้าสระผสมได้ให้ผสม ถ้าผสมไม่ได้ให้ตัดทิ้งได้เลย

คำกริยาวิธีการผันคำกริยาผันแล้ว
오 + 아요와요 (มา)
가 + 아요가요 (ไป)
ตัวอย่างการผันคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด

2.2 กริยาที่ลงท้ายด้วยสระอื่น ที่ไม่ใช่ (ㅏ,ㅗ) + 어요

กรณีที่ 1 ตัด 다 แล้ว มีตัวสะกด

คำกริยาวิธีการผันคำกริยาผันแล้ว
먹 + 어요먹어요 (กิน)
늣 + 어요늣어요 (สาย)
ตัวอย่างการผันคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระอื่น ที่ไม่ใช่ (ㅏ,ㅗ)

กรณีที่ 2 ตัด 다 แล้ว ไม่มีตัวสะกด (ให้ตัด ㅇ ทิ้งเสมอ)

คำกริยาวิธีการผันคำกริยาผันแล้ว
보내보내 + 어요보내요 (ส่ง)
주 + 어요줘요 (ให้)
배우배우 + 어요배워요 (เรียน)
ตัวอย่างการผันคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด

2.3 กริยาที่ลงท้าย 하다 เปลี่ยนเป็น 해요

คำกริยาวิธีการผันคำกริยาผันแล้ว
말하말 + 해요말해요 (พูด)
운동하운동 + 해요운동해요 (ออกกำลังกาย)
피곤하피곤 + 해요피곤해요 (เหนื่อย)
ตัวอย่างการผันคำกริยาที่ลงท้าย하다
การผันกริยาพิเศษ 6 ข้อ

1.กริยาที่ลงท้ายด้วยสระㅣให้เปลี่ยนสระㅣเป็นสระㅕแล้วเติม 요 (คำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด และลงท้ายด้วยㅣ)

คำกริยาวิธีการผันคำกริยาผันแล้ว
마시마ㅅ + ㅕ요마셔요 (ดื่ม)
시키싴ㅋ + ㅕ요시켜요 (สั่ง)
ตัวอย่างการผันคำกริยาลงท้ายด้วยสระㅣ

2.กริยาที่ลงท้ายด้วยสระㅡและมีพยางค์เดียว เปลี่ยนสระㅡเป็นสระㅓแล้วเติม요

คำกริยาวิธีการผันคำกริยาผันแล้ว
ㅆ + ㅓ요써요 (เขียน,ใส่,ใช้,ขม)
ㅋ + ㅓ요커요 (ใหญ่)
ㄸ + ㅓ요떠요 (ลืมตา)
ตัวอย่างการผันคำกริยาลงท้ายด้วยสระㅡ

3.กริยาที่ลงท้ายด้วยสระㅡมีสองพยางค์ ให้สังเกตที่สระของพยางค์ด้านหน้าแล้วเติมㅏ/ㅓ พร้อมเติม 요

คำกริยาวิธีการผันคำกริยาผันแล้ว
바쁘바쁘 + ㅏ바빠요 (ยุ่ง)
예쁘예쁘 + ㅏ예뻐요 (สวย)
ตัวอย่างการผันคำกริยาลงท้ายด้วยสระㅡมีสองพยางค์

-ถ้าสระข้างหน้าลงท้ายด้วย ㅏ,ㅗ เติม ㅏ요

-ถ้าลงท้ายนอกเหนือจาก ㅏ,ㅗ เติม ㅓ요

4.กริยาที่ลงท้ายด้วย 르 ให้สังเกตสระของพยางค์หน้า และเปลี่ยน 르 เป็น 라/러요 พร้อมเติม ㄹ เป็นตัวสะกดให้พยางค์แรก

คำกริยาวิธีการผันคำกริยาผันแล้ว
빠르빨ㄹ + ㅏ + 요빨라요 (เร็ว)
부르불ㄹ + ㅓ + 요불러요 (เรียก,ร้อง)
ตัวอย่างการผันคำกริยาลงท้ายด้วย르

กรณีพิเศษ

-ตัวเดียวที่ไม่ต้องเติม ㄹ เป็นตัวสะกด

คำกริยาวิธีการผันคำกริยาผันแล้ว
따르따ㄹ + ㅏ요따라요 (ติดตาม)
ตัวอย่างการผันคำกริยา

5.กริยาที่สะกดด้วย ㅂ ตัด ㅂ ออกแล้วเปลี่ยนเป็น 우 + ㅓ요 = 워요 ยกเว้น 돕다/곱다 (ตัด ㅂ ทิ้งพร้อมกับ 다 แล้วเติม 워요 )

คำกริยาวิธีการผันคำกริยาผันแล้ว
가깝가까 + 워요가까워요 (ใกล้)
다 + 워요다워요 (ร้อน)
ตัวอย่างการผันคำกริยาสะกดด้วยㅂ

กรณีพิเศษ

คำที่ไม่ตัด ㅂ หลังตัด 다 ทิ้งแล้วเติม 아요/어요 ตามสระของพยางค์แรก (ดูตามกฎหลักข้อ 2.2)

คำกริยาวิธีการผันคำกริยาผันแล้ว
입 + 어요입어요 (ใส่)
좁 + 아요좁아요 (แคบ)
씹 + 어요씹어요 (เคี้ยว)
잡 + 아요잡아요 (จับ)
뽑 + 아요뽑아요 (เลือก)
ตัวอย่างการผันคำกริยา

6.คำกริยาที่สะกดด้วย ㄷ เปลี่ยนตัวสะกดจาก ㄷ เป็น ㄹ แล้วเติม 어요

คำกริยาวิธีการผันคำกริยาผันแล้ว
걷 –> 걸 + 어요걸어요 (เดิน)
듣 –> 들 + 어요들어요 (ฟัง)
묻 –> 물 + 어요물어요 (ถาม)
싣 –> 실 + 어요실어요 (บรรทุก)
ตัวอย่างการผันคำกริยาสะกดด้วย ㄷ

กรณีพิเศษ

คำที่ไม่ตัด ㄷ หลังตัด 다 ทิ้งแล้วเติม 아요/어요 ตามสระของพยางค์แรก (ไม่ต้องเปลี่ยน ㄷเป็นㄹ)

คำกริยาวิธีการผันคำกริยาผันแล้ว
닫 + 아요닫아요 (ปิด)
받 + 아요받아요 (ได้รับ)
믿믿 + 어요믿어요 (เชื่อ)
둗 + 어요둗어요 (ฝัง)
ตัวอย่างการผันคำกริยา
การผันกริยารูปอดีต (았/었/했어요)
คำกริยา + ㅆ 어요 (แล้ว)
การผันกริยารูปอดีต
คำกริยากริยารูป ตัด เติม ㅆ 어요กริยารูปอดีต
가 + ㅆ 어요갔어요 (ไปแล้ว)
먹어먹어 + ㅆ 어요먹었어요 (กินแล้ว)
읽어읽어 + ㅆ 어요읽었어요 (อ่านแล้ว)
와 + ㅆ 어요왔어요 (มาแล้ว)
산책하산책해산책해 + ㅆ 어요산책했어요 (เดินเล่นแล้ว)
좋아하좋아해좋아해 + ㅆ 어요좋아했어요 (ชอบแล้ว)
알아알아 + ㅆ 어요알았어요 (รู้แล้ว)
ตัวอย่างการผันกริยารูปอดีต
การผันกริยารูปอนาคต (겠어요)
คำกริยา + 겠어요 (จะ)
การผันกริยารูปอนาคต
คำกริยาตัด 다 เติม 겠어요กริยารูปอนาคต
가 + 겠어요가겠어요 (จะไป)
읽 + 겠어요읽겠어요 (จะอ่าน)
오 + 겠어요오겠어요 (จะมา)
산책하산책하 + 겠어요산책하겠어요 (จะเดินเล่น)
ตัวอย่างการผันกริยารูปอนาคต

เพื่อน ๆ เห็นไหมว่าการผันกริยาในภาษาเกาหลีนั้นก็สำคัญมากเช่นกัน เนื่องจากเราต้องใช้ในชีวิตประจำวัน หลังจากที่เพื่อน ๆ ศึกษาเรื่องนี้แล้ว เพื่อน ๆ นำไปใช้ให้ถูกต้องกันด้วยนะคะ ถ้าหาฟอยากเรียนภาษาเกาหลีเพิ่มเติมก็แวะมาหาเราได้ที่เว็บไซต์ภาษาเกาหลีของเราได้เสมอนะคะ

Home
Vocab
Blog