ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅢ (สระ อึย)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅢ (สระ อึย) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวสระ อึยสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㅢ (สระ อึย) การออกเสียงสระ ㅢ แต่ละเสียงมีข้อกำหนดดังนี้

1.เมื่ออยู่พยางค์แรกจะออกเสียง อึย เช่น

  • 의사 (อึย-ซา) = แพทย์
  • 의원 (อึย-วอน) = คลินิก

2.เมื่อไม่ได้พยางค์แรกของคำ จะออกเสียง อี เช่น

  • 회의 (ฮเว-อี) = การประชุม

3.กรณีที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ ที่แปลว่า ของ 의 จะออกเสียงเป็น เอ เช่น

  • 아빠의 선물 (อา-ป้า-เอ ซอน-มุล) = ของขวัญของพ่อ
  • 친구의 편지 (ชิ่น-กู-เอ พย่อน จี) = จดหมายของเพื่อน

กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅢ (สระ อึย)

ㅢ

의자 (อึย-จา)

หมายถึง : เก้าอี้

  • 귀찮다 (อึย-รยู-แม-จัง) ร้านขายเสื้อผ้า
  • 귀걸이 (อึย-วอน) คลินิก

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(คียอก)

ค,ก

(นีอึน)

(ทีกึด)

ท,ด

(รีอึน)

ร (ล เสียงตัวสะกด)

(มีอึม)

(พีอึบ)

พ,บ

Home
Vocab
Blog