ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅟ (สระ วี)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅟ (สระ วี) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวสระ วีสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㅟ (สระ วี) กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅟ (สระ วี)

ㅟ

쉬다 (ชวี-ดา)

หมายถึง : พักผ่อน

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(อึย)

(คียอก)

ค,ก

(นีอึน)

(ทีกึด)

ท,ด

(รีอึน)

ร (ล เสียงตัวสะกด)

(มีอึม)

Home
Vocab
Blog