ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅞ (สระ เว)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅞ (สระ เว) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวสระ เวสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ㅞ (สระ เว อังกฤษ)

ตัว ㅞ (สระ เว) เป็นสระเวอังกฤษ ปัจจุบันไม่ค่อยได้ใช้ กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅞ (สระ เว)

ㅞ

(สระ เว)

ตัวอย่างการออกเสียง เช่น

눼 อ่านว่า นเว

붸 อ่านว่า พเว

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(วี)

(อึย)

(คียอก)

ค,ก

(นีอึน)

(ทีกึด)

ท,ด

(รีอึน)

ร (ล เสียงตัวสะกด)

Home
Vocab
Blog