ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅝ (สระ วอ)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅝ (สระ วอ) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวสระ วอสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㅝ (สระ วอ) กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅝ (สระ วอ)

ㅝ

(สระ วอ)

ตัวอย่างการออกเสียง เช่น

뭐 อ่านว่า มวอ

궈 อ่านว่า ควอ

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(เว “อังกฤษ”)

(วี)

(อึย)

(คียอก)

ค,ก

(นีอึน)

(ทีกึด)

ท,ด

Home
Vocab
Blog