ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅛ (สระ โย)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅛ (สระ โย) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวสระ โยสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㅛ (สระ โย) กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅛ (สระ โย)

ㅛ

(พ่โย)

หมายถึง : ตั๋ว

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(อู)

(ยู)

(อือ)

(อี)

(แอ)

(แย)

Home
Vocab
Blog