ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅙ (สระ แว)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅙ (สระ แว) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวสระ แวสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㅙ (สระ แว) กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅙ (สระ แว)

ㅙ

(สระ แว)

ตัวอย่างการออกเสียง เช่น

괘 อ่านว่า คแว

뫠 อ่านว่า มแว

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(เว “เกาหลีแท้”)

(วอ)

(เว “อังกฤษ”)

(วี)

(อึย)

(คียอก)

ค,ก

Home
Vocab
Blog