ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅘ (สระ วา)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅘ (สระ วา) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวสระ วาสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㅘ (สระ วา) กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅘ (สระ วา)

ㅘ

과일 (ควา-อิล)

หมายถึง : ผลไม้

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(แว)

(เว “เกาหลีแท้”)

(วอ)

(เว “อังกฤษ”)

(วี)

(อึย)

Home
Vocab
Blog