ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅗ (สระ โอ)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅗ (สระ โอ) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวสระ โอสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㅗ (สระ โอ) กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅗ (สระ โอ)

ㅗ

초룩색 (โช่-รุก-แซก)

หมายถึง : สีเขียว

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(โย)

(อู)

(ยู)

(อือ)

(อี)

(แอ)

Home
Vocab
Blog