ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅖ (สระ เย)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅖ (สระ เย) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวสระ เยสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัวㅖ (สระ เย) กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅖ (สระ เย)

ㅖ

계단 (คเย-ดัน)

หมายถึง : บันได

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(วา)

(แว)

(เว “เกาหลีแท้”)

(วอ)

(เว “อังกฤษ”)

(วี)

Home
Vocab
Blog