ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅕ (สระ ยอ)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅕ (สระ ยอ) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวสระ ยอสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัวㅕ (สระ ยอ) กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅕ (สระ ยอ)

ㅕ

여자 (ยอ-จา)

หมายถึง : ผู้หญิง

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(โอ)

(โย)

(อู)

(ยู)

(อือ)

(อี)

Home
Vocab
Blog