ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅑ (สระ ยา)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅑ (สระ ยา) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวสระ ยาสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัวㅑ (สระ ยา) กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅑ (สระ ยา)

ㅑ

야구 (ยา-กู)

หมายถึง : เบสบอล

  • 샤워기 (ซยา-วอ-กี) ฝักบัวอาบน้ำ

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(ออ)

(ยอ)

(โอ)

(โย)

(อู)

(ยู)

Home
Vocab
Blog