ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅎ (ฮีอึด)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅎ (ฮีอึด) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวฮีอึดสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㅎ (ฮีอึด) แทนตัวอักษร ฮ กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅎ (ฮีอึด)

하늘색 (ฮา-นึล-แซก)

หมายถึง : สีฟ้า

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(ซังคียอก)

ก้

(ซังทีกึด)

ต้

(ซังพีอึบ)

ป้

(ซังชีอด)

ซ้ (ถ้าเจอสระㅣ= ช้)

(ซังชีอึจ)

จ้

(อา)

Home
Vocab
Blog