ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅍ (พี่อึบ)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅍ (พี่อึบ) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวพี่อึบสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㅍ (พี่อึบ) แทนตัวอักษร พ เสียงหนัก = พ่ กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅍ (พี่อึบ)

편지 (พย่อน-จี)

หมายถึง : จดหมาย

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(ชี่อึช)

ช เสียงหนัก = ช่

(ฮีอึด)

(ซังคียอก)

ก้

(ซังทีกึด)

ต้

(ซังพีอึบ)

ป้

(ซังชีอด)

ซ้ (ถ้าเจอสระㅣ= ช้)

Home
Vocab
Blog