ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅌ (ที่อึด)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅌ (ที่อึด) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวที่กึดสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㅌ (ที่อึด) แทนตัวอักษร ท เสียงหนัก = ท่ กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅌ (ที่อึด)

토마토 (โท่-มา-โท่)

หมายถึง : มะเขือเทศ

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(พี่อึบ)

พ เสียงหนัก = พ่

(ชี่อึช)

ช เสียงหนัก = ช่

(ฮีอึด)

(ซังคียอก)

ก้

(ซังทีกึด)

ต้

(ซังพีอึบ)

ป้

Home
Vocab
Blog