ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅊ (ชี่อึช)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅊ (ชี่อึช) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวชี่อึชสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㅊ (ชี่อึช) แทนตัวอักษร ช เสียงหนัก = ช่ กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅊ (ชี่อึช)

치마 (ชี่-มา)

หมายถึง : กระโปรง

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(ฮีอึด)

(ซังคียอก)

ก้

(ซังทีกึด)

ต้

(ซังพีอึบ)

ป้

(ซังชีอด)

ซ้ (ถ้าเจอสระㅣ= ช้)

(ซังชีอึจ)

จ้

Home
Vocab
Blog