ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅉ (ซังชีอึจ)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅉ (ซังชีอึจ) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวซังชีอึจสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㅉ (ซังชีอึจ) แทนตัวอักษร จ้ กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅉ (ซังชีอด)

찜닭 (จิ้ม-ดัล)

หมายถึง : ไก่อบวุ้นเส้น

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(อา)

(ยา)

(ออ)

(ยอ)

(โอ)

(โย)

Home
Vocab
Blog