ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅈ (ชีอึจ)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅈ (ชีอึจ) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวชีอึจสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㅈ (ชีอึจ) แทนตัวอักษร ช ถ้าอยู่ตัวหน้าของคำและออกเสียงเป็น จ เมื่ออยู่เป็นตัวหลังของคำ กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅈ (ชีอึจ)

(ชิบ)

หมายถึง : บ้าน

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(คี่อึก)

ค เสียงหนัก = ค่

(ที่อึด)

ท เสียงหนัก = ท่

(พี่อึบ)

พ เสียงหนัก = พ่

(ชี่อึช)

ช เสียงหนัก = ช่

(ฮีอึด)

(ซังคียอก)

ก้

Home
Vocab
Blog