ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅇ (อีอึง)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅇ (อีอึง) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวอีอึงสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㅇ (อีอึง) ไม่มีเสียง จะออกเสียงตามสระเท่านั้น กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅇ (อีอึง)

우유 (อู-ยู)

หมายถึง : นม

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(ชีอึจ)

ช,จ

(คี่อึก)

ค เสียงหนัก = ค่

(ที่อึด)

ท เสียงหนัก = ท่

(พี่อึบ)

พ เสียงหนัก = พ่

(ชี่อึช)

ช เสียงหนัก = ช่

(ฮีอึด)

Home
Vocab
Blog