ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅆ (ซังชีอด)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅆ (ซังชีอด) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวซังชีอดสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㅆ (ซังชีอด) แทนตัวอักษร ซ้ ถ้าเจอสระ ㅣ จะออกเสียง ช้ กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅆ (ซังชีอด)

쌀국수 (ซั้ล-กุก-ซู)

หมายถึง : ก๋วยเตี๋ยว

  • 쓸다 (ซื้ล-ดา) กวาด

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(ซังชีอึจ)

จ้

(อา)

(ยา)

(ออ)

(ยอ)

(โอ)

Home
Vocab
Blog