ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅅ (ชีอด)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅅ (ชีอด) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวชีอดสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㅅ (ชีอด) แทนตัวอักษร ซ ถ้าเจอสระ ㅣ,ㅑ,ㅕ,ㅛ,ㅠ,ㅟ จะออกเสียงเป็น ช กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅅ (ชีอด)

소포 (โซ-โพ่)

หมายถึง : พัสดุ

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(อีอึง)

ออกเสียงตามสระ

(ชีอึจ)

ช,จ

(คี่อึก)

ค เสียงหนัก = ค่

(ที่อึด)

ท เสียงหนัก = ท่

(พี่อึบ)

พ เสียงหนัก = พ่

(ชี่อึช)

ช เสียงหนัก = ช่

Home
Vocab
Blog