ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅃ (ซังพีอึบ)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅃ (ซังพีอึบ) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวซังพีอึบสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㅃ (ซังพีอึบ) แทนตัวอักษร ป้ กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅃ (ซังพีอึบ)

빨래 (ปั้ล-แร)

หมายถึง : ซักผ้า

  • 빠르다 (ป้า-รือ-ดา) เร็ว

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(ซังชีอด)

ซ้ (ถ้าเจอสระㅣ= ช้)

(ซังชีอึจ)

จ้

(อา)

(ยา)

(ออ)

(ยอ)

Home
Vocab
Blog